User-agent: * Disallow: /widgetshtml-*.html$ Sitemap: http://www.kleancar.co.il/sitemap.xml

ליטוש פנסים

 

הפנסים בכלי הרכב מיוצרים לרוב מפולי קרבונט שעם הזמן מאבדים מאיכותם ושקיפותם לכן אחת לתקופה יש לבצע ליטוש וחידוש הפנסים.

פנסים דהויים גורמים לראות ליקויה כיון שעוצמת האור נמוכה יותר מעוצמת האור של פנס חדש.

מעבר לזה ההשפעה גם על המראה החיצוני של הרכב.

חידוש הפנסים נעשית באמצעות ליטוש, חומרים מיוחדים ומכשיר פוליש 

קלין קאר דייטלינג ציפוימקצועי לרכב